Już wkrótce film „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie” pojawi się na ekranach polskich kin. Jest to pierwszy film, którego treścią są niepotwierdzone przez Kościół objawienia Matki Bożej w San Sebastian de Garabandal w Hiszpanii. Pytamy więc: czym jest Garabandal i po co robić film oparty na wydarzeniach zaistniałych w tym miejscu?

garabandalpuebloSan Sebastian de Garabandal to wieś położona w górach na północy Hiszpanii. Wówczas, 18 czerwca 1961 r., wioska liczy zaledwie 300 mieszkańców, ludzi prostych, pracowitych i pobożnych. Tego dnia w Garabandal ma miejsce nieoczekiwane zdarzenie. Cztery niespełna dwunastoletnie dziewczynki: Conchita, Jacinta, Mari Cruz i Mari Loli zapewniają, że widziały anioła, którego później rozpoznają jako Świętego Michała Archanioła. Dziewczynki mają widzenia niebiańskiego gościa przez kilka kolejnych dni. Wkrótce, 2 lipca 1961 r. przychodzi do nich Dziewica Maryja. Dziewczynki swobodnie, ufnie i bez żadnego lęku rozmawiają z Matką Bożą. Ich szczere rozmowy i bliska relacja z Dziewicą Maryją, są cechą charakterystyczną objawień maryjnych w Garabandal. 

Wkrótce wokół dziewcząt trwających w ekstazie zaczynają gromadzić się kapłani i lekarze chcący zdecydowanie dowieść prawdy lub fałszerstwa objawień. Otacza ich tłum świadków przybywających z coraz to odleglejszych miejsc. Wszyscy są zgodni co do tego, że dziewczętom w ekstazie towarzyszy wiele niezwykłych znaków, niewytłumaczalnych dla nauki: niewrażliwość na ból i światło, lewitacja, dary jasnowidzenia, zmiany wagi ciała dziewcząt, synchronizacja (ruchu), marsze ekstatyczne, hierognoza. Dochodzi do uzdrowień fizycznych, ale przede wszystkim duchowych, a także do głębokich nawróceń. Dziewica Maryja z Garabandal, zdaje się być specjalistką w uzdrawianiu serc i dusz ludzkich.

loliconchitajacintaiglesiaNajważniejsze w Garabandal były dwa przesłania, które Maryja w ciągu czterech lat trwania objawień poleciła widzącym dzieciom ogłosić publicznie. W pierwszym z nich przekazanym 18 października 1961 roku, Matka Boża powiedziała: „Trzeba podejmować wiele ofiar, wiele pokutować, nawiedzać często Najświętszy Sakrament. Ale przede wszystkim trzeba być bardzo dobrym. Jeśli tego nie uczynimy, nadejdzie kara.”. W drugim orędziu, 18 czerwca 1965 roku, powiedziała: „Ponieważ moje przesłanie z 18 października nie zostało spełnione i przekazane światu, powiem wam, że to, co Wam teraz przekazuję, jest już ostatnim. Tak jak kiedyś kielich się napełniał, tak teraz się przelewa. Wielu kapłanów, biskupów i kardynałów idzie drogą zatracenia pociągając za sobą o wiele więcej dusz. Coraz mniejszą cześć oddaje się Eucharystii. Powinniście unikać gniewu dobrego Boga poprzez wasze wysiłki. Proście Boga o wybaczenie ze szczerym sercem, a On wam wybaczy. Ja, wasza Matka, przez wstawiennictwo Świętego Archanioła Michała, chcę wam powiedzieć, abyście się poprawili. Jest to już ostatnie ostrzeżenie. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Proście, a uzyskacie to od nas. Musicie więcej składać ofiar. Rozważajcie Mękę Jezusa ”. 

pinosnegroPonieważ nie wypełniono i nie dano dostatecznie poznać Mojego orędzia z 18 października, chcę powiedzieć, że to orędzie jest już ostatnie. Przedtem kielich się wypełniał, teraz się wylewa. Liczni kapłani, biskupi i kardynałowie idą drogą potępienia i pociągają za sobą wiele dusz. Nadaje się coraz mniejsze znaczenie Eucharystii. Musicie waszymi wysiłkami uniknąć ciążącego nad wami gniewu Dobrego Boga. Przebaczy wam, jeśli poprosicie Go szczerze o przebaczenie. Ja, wasza Matka, za pośrednictwem św. Michała, chcę wam powiedzieć, abyście się poprawili. Przeżywacie ostatnie ostrzeżenia. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Proście Nas szczerze, a My was wysłuchamy. Powinniście bardziej się poświęcać. 

ninasexNawet nie będąc świadkiem zadziwiających zdarzeń w Garabandal, a znając jedynie treść samego przesłania, możemy myśleć o nadprzyrodzonej interwencji z Nieba. Zaskakujące jest to, że dziewczynki, pochodzące z prawie całkowicie odciętej od świata wioski, żyjące Hiszpanii tak bardzo wówczas katolickiej, jednym głosem potwierdzają że: „Liczni kapłani, biskupi i kardynałowie idą drogą potępienia i pociągają za sobą wiele dusz”. Tymczasem jedynym znanym im księdzem był ich proboszcz, ksiądz Valentin Marichalar, który nigdy nie był powodem żadnego skandalu. W przesłaniu wybrzmiewa też następujące zdanie: „Nadaje się coraz mniejsze znaczenie Eucharystii”. Przecież dziewczynki nie miały do czynienia z tak bolesną sytuacją Kościoła, jaką obecnie przeżywamy. Kościół który znały, był zupełnie inny. Dlatego dzisiaj możemy zauważyć, że proroctwo się spełniło.

Dziewica Maryja ostrzegała także przed nadejściem wielkiego „ucisku” dla Kościoła, tak poważnego, że w przekazie dziewcząt „[Kościół] wydaje się być bliski zniknięcia”. Dziewczętom została pokazana polityczna, społeczna i religijna scena świata i Kościoła przed nadejściem trzech wielkich wydarzeń: Ostrzeżenia, Kary i Cudu, które będą prowadzić do oczyszczenia ludzkości. Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu daje ludziom te trzy wydarzenia jako okazje do nawrócenia i przygotowania tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. Triumf ten przewidziany był już w Fatimie i potwierdzony został orędziami w Garabandal, ale także w Medjugorie i w wielu innych objawieniach maryjnych. Nie bójmy się. Im bliżej jesteśmy Ostrzeżenia, Cudu i Kary, tym szybciej nadejdzie tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

comunioninvisible1Sprawa Garabandal nie została jeszcze zamknięta, Kościół objawień nie potwierdziła, ale i nie potępił. W rzeczywistości znajduje się ona dzisiaj w tej samej sytuacji kościelnej, co Medjugorie: nie potwierdza się nadprzyrodzoności, słowa te oznaczają tyle, że Kościół nie wydał jeszcze ostatecznego osądu. Wiemy na pewno, że Kościół nie znalazł błędu doktrynalnego w przekazach Garabandal. Jest to wielokrotnie potwierdzone przez episkopat Santander, o czym świadczy notatka biskupa Eugenio Beiti z 8 lipca 1965 r.: „[Orędzia] zawierają wezwanie do modlitwy i podejmowania ofiar, do nabożeństwa eucharystycznego, kultu Matki Bożej w tradycyjnych formach pochwalnych”.

Fundament dokumentalny filmu „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie”, zostały zaczerpnięty z pracy doktorskiej księdza Jose Luisa Saavedry, obronionej w 2017 r. na Uniwersytecie Navarry, pod tytułem: „Maryja z Garabandal, stan objawień, które miały miejsce w San Sebastián de Garabandal w latach 1961–1965". Była to pierwsza praca doktorska, w której przeprowadzono naukową analizę wydarzeń w Garabandal. Zapewniło to scenariuszowi powagę i obiektywizm.  Ostatecznie film „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie” przedstawia to, co powiedzieli świadkowie wydarzeń. Widzowie zobaczą dziewczęta w ekstazie, posłuchają orędzi Matki Bożej dotyczących nawrócenia świata, będą świadkami cudu widzialnej Komunii i wielu innych niewytłumaczalnych wydarzeń, które tam miały miejsce. Świadkowie i twórcy filmu, jako dzieci Matki-Kościoła, oddali ostatnie słowo autorytetowi Kościoła, by wypowiedział się o tym, co się tam wydarzyło.

Pewni jesteśmy, że dzięki temu filmowi wzrosło zainteresowanie wydarzeniami z Garabandal na całym świecie. Film „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie” ukazał się już w 30 krajach gromadząc ponad 300000 widzów, trwają przygotowania do wyświetlenia go na ekranach kin w 15 kolejnych krajach. Bogu za to dziękujemy. To co zrobiliśmy jest niewspółmiernie małe w  porównaniu z osiągniętym rezultatem, musimy więc stwierdzić, że Maryja usłyszała modlitwę nieustanie kierowaną do Niej przez ponad 300 aktorów i statystów podczas kręcenia filmu: „Matko Boża, spraw, aby na wszystkich, którzy obejrzą ten film, spłynęło Twoje obfite błogosławieństwo ”. 

Mówiąc o aktorach, warto podkreślić, że film powstał dzięki udziałowi ponad 300 wolontariuszy, którzy po intensywnej pracy na planie i w studio nadal bezinteresownie zajmują się jego rozpowszechnianiem. Fakt ten oraz artystyczna i techniczna jakość filmu sprawiły, że w 2018 r. został on wytypowany do konkursu Los Premios Feroz, który rzadko nagradza filmy katolickie, a w Hiszpanii jest on równoważny ze słynnym Złotym Globem z Hollywood Foreign Press Association. Natomiast 22 września 2019 r. nasz film otrzymał II nagrodę w kategorii filmów fabularnych na XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich „KSF Niepokalana 2019” w Krakowie.

Jednym z celów tego filmu jest oczyszczenie Garabandal z jego „mrocznej legendy”. Prawdą jest, że wiele powiedziano już o Garbandal i rozpowszechniono wiele informacji o wydarzeniach tam zaistniałych. Jednak z upływem lat, w miarę przyglądania się tamtym wydarzeniom z perspektywy czasu, historia zaczyna się wyjaśniać. Równocześnie chcieliśmy przypomnieć zatrwożonemu brakiem nadziei światu, że mamy Matkę w Niebie - Matkę Boga i Matkę naszą - która jest gotowa powiedzieć każdemu z nas: „Kocham was i pragnę waszego zbawienia”, jak powiedziała do widzących dziewczynek w dniach objawień.

Przesłanie nadziei „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie” będzie można już wkrótce zobaczyć na ekranach polskich kin. Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej w polskiej wersji: https://pl.garabandalthemovie.com/pl

„Matko, udziel temu filmowi swojego błogosławieństwa”.

Biuro Prasowe „Garabandal. Tylko Pan Bóg wie”